Współpraca

Poza publikowaniem tekstów na stronie zakreconybelfer.pl, współpracuję z:

  • czasopismem <Sygnał. Magazyn wychowawcy>, które publikuje moje felietony oraz dłuższe artykuły;
  • wydawnictwem <Operon>, dla którego tworzę kursy internetowe;
  • czasopismem wydawanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  <Dobre praktyki>, na łamach którego ukazują się moje artykuły;
  • czasopismem <TIK w edukacji>, publikującym stworzone przeze mnie scenariusze lekcji;
  • <Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania>, dzięki której maturzyści biorą udział w wymyślonym przeze mnie wyzwaniu, przygotowującym do egzaminu dojrzałości;
  • czasopismem <Polonistyka>, w którym publikowane są teksty mojego autorstwa.

Warto również wspomnieć, że należę do <Superbelfrów> , grupy kreatywnych nauczycieli, chcących odmienić oblicze polskiej edukacji.

mikron

Na co dzień pracuję w malutkiej, całkiem niezwykłej szkole <MIKRON>. To tam realizowane są moje szalone pomysły na edukację jutra 😉

Tam również działam w ramach programu eTwinning, którego jestem ambasadorką 🙂


Chęć dzielenia się pasją i doświadczeniem realizuję również w ramach ruchu #wiosnaEdukacji. Ty także możesz stać się jego częścią 😀

Wielką dumą napawa mnie fakt, że mogę współtworzyć Sieć Współpracy <Mozaika Edukacyjna>, pod szyldem której odbywają się Ogólnopolskie Konferencje dla Nauczycieli, Edukatorów i Rodziców.

Jeśli masz dla mnie jakąś inną, ciekawą propozycję współpracy, napisz. Chętnie się jej przyjrzę 🙂